Advertenties
 WaalsWeekblad

Proefmaand
Lees een maand het Waals Weekblad gratis.
Stuur een mailtje naar 
   

 redactie@waalsweekblad.be

 

Nieuws


Regularisatie ‘’by’’ amnestie

Veel onroerend goed in Wallonië is stedenbouwkundig "in overtreding". In het verleden, maar eigenlijk nog steeds, was het een heel gedoe met veelal juridische procedures om voor een onroerend goed achteraf alsnog een (bouwkundige) vergunning te krijgen. Ook sinds het Waals Parlement het amnestiedecreet goedkeurde is er nog een moeilijke weg te gaan.  
Advocaat Gautier Beaujean legt uit hoe het juridisch zit. Lees meer


Rechter vordert afbraak van twee huizen

Rechter vordert afbraak van twee huizen en geeft daarmee Nederlanders hetgeen hen toekomt. Gedoe met de buren eindigt tot afbraak van twee huizen die zonder vergunning waren gebouwd.
Advocaat Gautier Beaujean legt uit hoe het juridisch zit. Lees meer


Recht van overpad

Het recht van overpad is een privaat recht. Het is een recht dat een specifiek persoon en niet het publiek in het algemeen ten goede komt. Het recht van overpad kan conventioneel zijn of voortvloeien uit een vonnis om een terrein te ontsluiten. 
Advocaat Gautier Beaujean legt uit hoe het juridisch zit. Lees meer


Regularisatie van chalet in de Ardennen
Tal van chalets en andere onroerende goederen in de Ardennen zijn gebouwd zonder stedenbouwkundige vergunning. Ze worden dus als illegaal beschouwd en verliezen daardoor een groot deel van hun waarde.
Advocaat Gautier Beaujean legt uit hoe het juridisch zit. Lees meer


Bouwdatum van een onroerend goed
Amnestie voor bouwkundige overtredingen. Welk recht is van toepassing voor deze regularisatie(vergunning)? In het stedenbouwkundig recht is de bouwdatum van een onroerend goed van belang omdat de bouwdatum bepalend is welke wetgevimng moet worden toegepast. 
Advocaat Gautier Beaujean legt uit hoe het juridisch zit. Lees meer


Wettelijke normen "toeristisch logies" aangescherpt
Waalse regering oneigelijke concurrentie bij verhuur van logies (vakantiehuizen, kamerverhuur, kamperen) gaat aanpakken. Ook overlast veroorzaakt door grote onderkomens wordt aangepakt. Wettelijke regelgeving voor verhuur van logies en naleving van deze regelgeving zal worden aangescherpt.
Advocaat Gautier Beaujean legt uit hoe het juridisch zit. Lees meerNieuwe woning in bestaand bouwwerk


Heeft men een stedenbouwkundige vergunning  nodig om een of  meerdere meerdere nieuwe woningen in te richten in een bestaande woning in het Waals Gewest?

Advocaat Gautier Beaujean legt uit hoe het juridisch zit. Lees meerIs wildkamperen, bivakkeren toegestaan in Wallonië?

Heel wat natuurliefhebbers doen regelmatig aan wildkamperen. De juridische regeling van die activiteit verschilt, afhankelijk of ze in dan wel buiten het bos plaatsvindt.

Advocaat Gautier Beaujean legt uit hoe het juridisch zit. Lees meer

Een goed boekhouder verdient zichzelf terug
  Om te vermijden dat we enkel maar hard werken om de schatkist te

 spijzen is een tijdige degelijke advisering en begeleiding noodzakelijk.
Er zijn vele gevallen bekend waarbij men, nadat het fiscale jaar reeds verstreken is, geconfronteerd wordt met zowel de belastingafrekening als een naheffing van sociale bijdrage. Chris Kruijssen zet samen met Ivan Verschueren en Peter Soffers een aantal zaken op een rijtje.
Lees meer

Regulariseren is de juridische mogelijkheden weten

Veel gemeenten kennen onvoldoende de juridische mogelijkheden om hun burgers alsnog de benodigde vergunning te kunnen verstrekken indien hun onroerend goed geen of onvoldoende vergunning heeft.

 

Advocaat Gautier Beaujean legt uit hoe. Lees meer

Chalet in bosgebied geregulariseerd
Met kennis van zaken en goede juridische bijstand, door een specialistisch advocaat op het gebied van stedenbouw en milieu, kunnen vaak onmogelijk geachte "bouwsels" toch worden geregulariseerd met de juiste juridische argumenten.

Gautier Beaujean legt in mijn volgende bijdrage uit: Hoe?
Lees meer


Wijzigingen aangifteformulier personenbelasting 2016
Ardennenwie zet samen met Ivan Verschueren van WKG Groep de de belangrijkste wijzigingen in het aangifteformulier kort op een rijtje. 
Voor de papieren aangifte heeft men uiterlijk tot 30 juni 2016 de tijd. Doet men de aangifte elektronisch dient dat uiterlijk op 13 juli 2016 te zijn gedaan. Lees meer


Aparte verkeersregels voor de Waalse bossen
De Ardeense bossen zijn voor veel mensen dé trekpleister. Toch kennen slechts weinig mensen de regels die moeten worden nageleefd tijdens een 'verblijf' in het bos.

Een bijdrage met medewerking van Maître Gautier Beaujean.
Lees meer


Gezinswoning in Wallonië niet altijd vrij van successierechten
In Wallonië is sedert 1 juni 2014 een gedeeltelijke vrijstelling van successierechten voor het aandeel dat de partner erft in de gezinswoning. Lees meer
Een bijdrage van Mr. Thomas de Klein, notaris bij Huenges Wajer Joosten, Maastricht.